metal atık kodu

Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Kodları

Atık Kodu Atık Adı
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 10 Atık metal
07 02 13 Atık plastik
10 03 02 Anot hurdaları
10 08 14 Anot hurdası
10 12 06 Iskarta kalıplar
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 13 Kaynak atıkları
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
17 01 01 Beton
17 02 01 Ahşap
17 02 02 Cam
17 02 03 Plastik
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç
17 04 02 Alüminyum
17 04 03 Kurşun
17 04 04 Çinko
17 04 05 Demir ve çelik
17 04 06 Kalay
17 04 07 Karışık metaller
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
19 10 01 Demir ve çelik atıkları
19 10 02 Demir olmayan atıklar
19 12 01 Kağıt ve karton
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
19 12 04 Plastik ve lastik
19 12 05 Cam
19 12 07 19 12 06 dışındaki ahşap
19 12 08 Tekstil malzemeleri
20 01 01 Kâğıt ve karton
20 01 02 Cam
20 01 10 Giysiler
20 01 11 Tekstil ürünleri
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap
20 01 39 Plastikler
20 01 40 Metaller
20 03 07 Hacimli atıklar