Sıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Sıfır Atık Projesi

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Avantajlar

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

Verimliliğin Artması

Sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında,  Doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır

Çevresel Risklerin Azalmasının Sağlanması

Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanmaktadır.

İsrafın Önüne Geçilmesi

Çevremizde kullanım ömürleri dolan hurda olarak tabir ettiğimiz atıkların  toplanıp işlenerek tekrar ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmektedir.

Sıfır Atık Projesini Destekliyoruz

Aydınlar Metal Geri Dönüşüm Tesisi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın başlatmış olduğu Sıfır Atık Projesini destekliyoruz.

Sıfır Atık sadece yeniden kullanımı ve geri dönüşümü değil ayrıca daha da önemlisi önlemeyi teşvik eder ve ürünün bütün yaşam ömrünü düşünerek tasarlar. Bu yeni tasarımlar, malzeme kullanımını azaltımı, geri dönüştürülmüş malzemenin kullanımı, daha çok ikincil malzeme kullanımı, daha uzun malzeme ömrü, onarılabilirlik ve kullanım ömrü sonunda kolayca sökülebilirliği amaçlamaktadır.

Sahip Olduğumuz Teklikesiz Atıklar Toplama ve Ayırma Belgemize Aşağıdaki Linkten Pdf Olarak İndirebilirsiniz.

Geri Dönüşüm İkon

Hurdalarınızı Değerinde Alıyoruz

Ekonomiye Geri Kazandırıyoruz !